အေလးစားက႑စံု တိုက္ေလယာဥ္ J-16 ကို တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသျပပဲြ၌ ျပသ

(GMT+08:00)2022-11-12 12:24:43  

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသျပပဲြတြင္ အေလးစားက႑စံု တိုက္ေလယာဥ္ J-16 ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားအား ျပသထားသည္။