၂၀၂၂ ကမာၻ႔ အင္တာနက္ ကြန္ဖရင္႔ Wuzhen ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ၿပီးဆံုး

(GMT+08:00)2022-11-12 12:20:31  

       ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ၂၀၂၂ ကမာၻ႔ အင္တာနက္ ကြန္ဖရင္႔ Wuzhen ထိပ္သီး အစည္းအေဝးေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ႔သည္။ ယခုအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ဖိုရမ္ခဲြ အႀကိမ္ ၂၀ က်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသ ၁၂၀ မွ ဧည္႔သည္ ၂၁၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ အြန္လိုင္း (သို႔မဟုတ္) ေအာ႔ဖ္လိုင္းျဖင္႔ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္႔ ဧည္သည္ဦးေရမွာ  ကမာၻ႔ အင္တာနက္ ကြန္ဖရင္႔သမိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။