ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပျပီးစီး

(GMT+08:00)2022-11-11 12:39:33  

ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကို ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပီးစီးခဲ့သည္။ ယခုအၾကိမ္ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရအတြက္၊ ျပန္လာမႈႏႈန္းနွင့္ အထူးျပခန္း အခ်ိဳးအစားသည္ ျပီးခဲ့သည့္ တစ္ၾကိမ္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသကဲ႔သို႔ ျပပြဲ၏ အရည္အေသြးသည္လည္း အဆက္မျပတ္ တိုးျမင့္လာေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ခံက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၄ နိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၁၀၇၆ ခုတို႔သည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္းျပခန္းတြင္ ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းအရ သိရ သည္။