ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ အသုံးျပဳမည့္ေဘာလုံးမ်ားသည္ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲ(5th CIIE) တြင္ လူအမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈ ခံရ

(GMT+08:00)2022-11-11 12:41:51  

ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲကို ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပပြဲႏွင့္ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အခ်င္း ၂.၂ မီတာရွိေသာ ၂၀၂၂ ကာတာ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၏ တရားဝင္ပြဲစဥ္အတြက္ ေဘာလုံးတစ္လံုးကို အားကစားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပြဲမ်ားက႑ သီးသန႔္ျပခန္းတြင္ ျပသထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပခန္းတြင္ ယခင္ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ေဘာလုံးမ်ားကို ျပသထားၿပီး ပရိသတ္မ်ား ရပ္ၾကည့္မႈမ်ားေသာ ေရပန္းစားေသာ ေနရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။