၅ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း ရည္မွန္း ထားေသာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃.၅၂ ဘီလီယံရွိ

(GMT+08:00)2022-11-11 12:39:56  

၅ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း ၁၄၅ ခု ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကပါသည္။ ဟုန္ေခ်ာင္ (Hongqiao) ဖိုရမ္ သက္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ ၂၄ ခုကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၁၂၇ခုမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီေပါင္း၂၈၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကပါသည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂နာရီအထိ ျပပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ဦးေရ စုစုေပါင္း ၄သိန္း ၆ေသာင္း ၁ ေထာင္ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း ရည္မွန္းထားေသာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃.၅၂ဘီလီယံ ရွိျပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပပြဲထက္ ၃.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးမ်ားလာပါသည္။