ထ်န္းက်ိဳးအမွတ္-၅ (Tianzhou-5) ကုန္တင္အာကာသယာဥ္ကို မၾကာမီကာလအတြင္း ရက္တစ္ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး လႊတ္တင္မည္

(GMT+08:00)2022-11-10 17:21:23  

ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ထ်န္းက်ိဳးအမွတ္-၅ (Tianzhou-5) ကုန္တင္အာကာသယာဥ္ ႏွင့္ Long March-7 Yao-6 သယ္ေဆာင္ေရး ဒုံးပ်ံတို႔ကို လႊတ္တင္ရာေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ လူပါအာကာသ အင္ဂ်ီနီယာရုံးမွ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းကိုကိုးကား၍ China Media Group က ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝင္ခ်န္း အာကာသ လႊတ္တင္ေရးစခန္း၏ အေဆာက္အအံုႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေနပါသည္။ လႊတ္တင္ျခင္းမျပဳမီ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲစမ္းသပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း ရက္တစ္ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ကာ လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။