ထ်န္က်င္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ AirbusFinal Assemblyကုမၸဏီသည္ A321 အမ်ိဳးအစားေလယာဥ္ကို စတင္ထုတ္လုပ္

(GMT+08:00)2022-11-10 17:20:06  

ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ထ်န္က်င္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ AirbusFinal Assembly ကုမၸဏီသည္ ပထမဆံုး A321 အမ်ိဳးအစားေလယာဥ္ကို စတင္ ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ထ်န္က်င္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ AirbusFinal Assemblyကုမၸဏီကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Toulouse ႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ Hamburg ၿပီးေနာက္ Airbus ၏ တတိယေျမာက္ Final Assemblyကုမၸဏီ ျဖစ္သကဲ႔သို႔ ဥေရာပတိုက္မွအပ ပထမဆံုး Final Assemblyကုမၸဏီလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ၄င္း Final Assemblyကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ တပ္ဆင္ထားေသာ အစင္း အမွတ္၆၀၀ ေလယာဥ္ကို China Eastern ေလေၾကာင္းကုမၸဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။