ဝူလူမုခ်ီ၌ ဆီးႏွင္းက်

(GMT+08:00)2022-11-10 17:30:24  

    ႏုိဝင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က တရုတ္နုိင္ငံ ရွင္းက်န္းေဝဂါကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဝူလူမုခ်ီၿမိဳ႕၌ ေဆာင္းရာသီကို ဝင္ေရာက္ျပီး ဆီးႏွင္းက်လာေသာေၾကာင္႔ ျမိဳ႕လမ္းေဘးတြင္ အျဖဴေရာင္ျဖစ္လာပါသည္။