တရုတ္ေလတပ္မွ Type 50 လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို တ႐ုတ္နိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျပသ

(GMT+08:00)2022-11-09 15:48:44  

၁၄ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္နိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းနွင့္ အာကာသကုန္စည္ျပပြဲကို ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ က်ဴးဟိုင္ျမိဳ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ တရုတ္ ေလတပ္မွ  Type 50 လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို ျပပြဲတြင္ ျပသျပီး ေခတ္ကာလ သစ္ ဆယ္နွစ္အတြင္း သမိုင္းဝင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပသသကဲ့သို႔ ေခတ္မီမဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ ေလတပ္တည္ေဆာက္မႈမွ အဆင့္ကာလအလိုက္ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုလည္း ျပသသည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။