ေဆာင္းရာသီတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာေသာ ငွက္မ်ားသည္ ခ်င္းေတာင္ ကမ္း႐ိုးတန္း စိမ္႔ေျမေနရာတြင္ စုေဝးေနၾက

(GMT+08:00)2022-11-09 15:50:00  

   ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ေဆာင္းရာသီတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာေသာ ငွက္မ်ားသည္ ခ်င္းေတာင္ ေက်ာက်ိဳးပင္လယ္ေကြ႔  Ocean Park ရွိ ကမ္းရိုးတန္းစိမ္႔ေျမေနရာတြင္ စုေဝးၾကျပီး လွပေသာ ေဆာင္းတြင္း ေဂဟစနစ္႐ုပ္ပုံလႊာတစ္ခုကို ေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။