တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အာဖရိကတြင္ ရထားလမ္း ကီလိုမီတာတစ္ေသာင္းေက်ာ္ တည္ေဆာက္ျပီးျပီဟု တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနဆို

(GMT+08:00)2022-11-09 14:25:16  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက တ႐ုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဖိုရမ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကတည္းက တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အာဖရိကတြင္ ရထားလမ္း ကီလိုမီတာတစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ လမ္းမၾကီး ကီလိုမီတာ တစ္သိန္းနီးပါး၊ တံတား တစ္ေထာင္ နီးပါး၊ ဆိပ္ကမ္း တစ္ရာအျပင္ ေဆး႐ုံႏွင့္ ေက်ာင္း အမ်ားအျပားကို တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သက္ဆုိင္ရာေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

      လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ထားေသာ တန္ဇန္းနီးယား ဝါမီ တံတားသစ္ၾကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ျပီး စတင္ေျပးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေက်ာက္လိက်န္းက ဝါမီ တံတားသစ္ႀကီးသည္ တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံ၏ အဓိက ႏိုင္ငံေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္အေနႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယားႏို္င္ငံ ေဒသအသီးသီး၏ ေပါင္းစပ္ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။