၅ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ၏ အဓိက ေဆာင္ပုဒ္မွာ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆုိ

(GMT+08:00)2022-11-08 14:45:50  

၅ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကို ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံအၿပီးတြင္ က်င္းပေသာ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာ ျပပြဲႀကီးအေနႏွင့္ ၅ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ က႑ေပါင္းစုံမွ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ ခံရေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကုိ မွ်ေဝရန္၊ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နက္ရႈိင္းေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုမွ်ေဝရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၇ ရက္ေန႔က ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။