စန္းတုန္းျပည္နယ္ ယီယြမ္ခရိုင္တြင္ တည္သီးအေခ်ာကိုင္ အလုပ္မ်ားေန

(GMT+08:00)2022-11-07 15:38:28  

ယခုရက္မ်ားတြင္ စန္းတုန္းျပည္နယ္ ဇီေပၚျမိဳ႕ ယီယြမ္ခရိုင္သည္ တည္သီးမ်ား အေခ်ာကိုင္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးကာလသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားသည္ သာယာေသာရာသီဥတုကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ခူးဆြတ္ျခင္း၊ ျခစ္ျခင္းနွင့္ အေျခာက္လွန္းျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ယီယြမ္ခရိုင္ထြက္ တည္သီးမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြတိုးျပီး ခ်မ္းသာလာေစရန္္အတြက္ ထူးျခားေသာလယ္ထြက္ကုန္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။