ကမာၻ႔အနက္ဆုံးေျမေအာက္ဓာတ္ခြဲခန္း- ေျမေအာက္မီတာ၂၄၀၀သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္

(GMT+08:00)2022-11-07 14:58:16  

လြန္ခဲ့သည့္ရက္အနည္းငယ္က သတင္းေထာက္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ လ်န္ရွန္းေတာင္ Jinpingshan လိုဏ္ေခါင္းအလယ္ရွိ Jinping ေျမေအာက္ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဤဓာတ္ခြဲခန္းသည္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ေျမေအာက္ဓာတ္ခြဲခန္းျဖစ္ၿပီး မီတာ၂၄၀၀နက္ေသာ ေက်ာက္လႊာသည္ ေတာင္ေပၚမွ ေရာင္ျခည္မ်ားစြာကို ပိတ္ဆို႔ထားသည္။