၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသျပပြဲတြင္ အဆင့္ျမင့္ၿပီး ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေန

(GMT+08:00)2022-11-07 14:51:10  

ယခုလ ၆ ရက္ေန႕က တ႐ုတ္ ကြမ္တုန္း က်ဴးဟိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသျပပြဲတြင္ ျပသေသာ တ႐ုတ္အာကာသစခန္း ပုံတူသည္ ၾကည့္ရႈသူအမ်ားအျပားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္ ျပပြဲကို နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၃ရက္ေန႔အထိ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ က်ဴးဟိုင္ၿမိဳ႕ နိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသျပပြဲစင္တာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း ၄၃ ခု မွ ကုမၸဏီ ၇၄၀ ေက်ာ္၊ ေလယာဥ္ အစင္း ၁၁၀ ေက်ာ္ကို ပါဝင္ျပသရန္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။