၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသျပပြဲတြင္ J-20 တုိက္ေလယာဥ္ ပါဝင္ျပသမည္

(GMT+08:00)2022-11-07 14:55:04  

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ က်ဴးဟုိင္ျမိဳ႕ က်ဴးဟိုင္ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသျပပြဲစင္တာ၏ ေကာင္းကင္ယံတြင္ J-20 တုိက္ေလယာဥ္ ပ်ံသန္း ခဲ့ပါသည္။ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ ျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၃ရက္ေန႔အထိ က်ဴးဟိုင္ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသျပပြဲစင္တာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။