သမၼတရွွီက်င့္ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား စိတ္အားထက္သန္

(GMT+08:00)2022-11-06 14:34:39  

ႏိုဝင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ညက တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္  တံခါးဖြင့္ၿပီး စည္ပင္သာယာေသာ လွပသည့္ အနာဂတ္ကို အတူတကြ ဖန္တီးျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဗီဒီယိုအသြင္ပံုစံျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တံခါးဖြင့္ေရးတိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ ကတိျပဳခ်က္ကို ခ်ီးက်ဴးၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရးေၾကာင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဂ်ပန္ Panasonic Holdings Corporationဒုတိယဥကၠ႒ Homma Tetsuro က သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တံခါးဖြင့္ေရးကို စြဲကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျမွင့္တင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းေၾကာင့္ မိမိသည္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ စိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Kao Commercial(Shanghai)Co.,Ltd.မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာOka Shintaro က ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ယခုအထိ ျပပြဲ၏အတိုင္းအတာ၊ အဆင့္အတန္း၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္ မ်ားစြာျမင့္တင္လာ ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္၅ႏွစ္အတြင္းတြင္ Kao ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းႏွင့္ တရုတ္ ေစ်းကြက္အၾကား ေပါင္းစပ္မႈ၏ အေရးပါပံုကို နက္ရိႈင္းစြာ ထိေတြ႔ခံစားႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ စားသံုးမႈေစ်းကြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တူရကီႏိုင္ငံျခားႏွင့္စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈေကာ္္မတီ တူရကီ အာရွ-ပစိဖိတ္ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ Murat Kolbasi က ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ယခုအထိ တူရကီလုပ္ငန္း ၁၀၀နီးပါးခန္႔ ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၅၀၀ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ တူရကီႏိုင္ငံျပခန္းတြင္ ရိုမန္တစ္တူရကီ၏ ဆြဲေဆာင္မႈကို ျပသမည္ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းျပခန္းတြင္ တူရကီ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဖိလစ္ပိုင္ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ Josel F. Ignacio က တရုတ္နိုင္ငံသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးေသာ ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ကုန္စည္ျပပြဲျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳရည္၊ သေရစာႏွင့္ အျခားအေခ်ာကိုင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္ေရာင္းခ်ရန္၊ ေအာ္ဒါမ်ားစြာ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။