တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ တြန္းအားသစ္ကို ထပ္တိုးေစ

(GMT+08:00)2022-11-04 16:51:57  

ယခုလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ပါကစၥတန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာဘတ္ဇ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ေခတ္သစ္တြင္ ပုိမိုနီးကပ္ေသာ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းကို လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ကာ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ all-weather မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအတြက္ တြန္းအားသစ္ ထည့္သြင္းလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရွာဘတ္ဇ္က ပါကစၥတန္-တ႐ုတ္ all-weather မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို နက္ရႈိင္းေစျခင္းသည္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး အလႊာေပါင္းစံုတုိ႔၏ သေဘာတူညီမႈလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

      လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကႍ၏ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ပါကစၥတန္အတြက္ တိုက္႐ိုက္ အလုပ္အကိုင္ ၁သိန္း၅ေသာင္း ဖန္တီးေပးထားသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ GDP တိုးတက္မႈသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသား ၁.၁ သန္းအား အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ ေစႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ေတာင္အာရွႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာနမွ ဥကၠ႒မာဟ္မူးဒ္၏ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။

      အစဥ္အလာခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ခိုင္မာေစျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တြန္းအားသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔သည္ ပိုမို ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ေခတ္သစ္တြင္ ပုိမိုနီးကပ္ေသာ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ ကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္းသည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဘုံသာယာဝေျပာေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အက်ိဳးေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္မည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားပါသည္။