ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တိုင္ဖုန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈခံရျခင္းအေပၚ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအား နစ္သိမ္႔ အားေပးေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-11-04 17:04:16  

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တိုင္ဖုန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈ ခံရျခင္းအေပၚ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ မာစကိုအား နစ္သိမ္႔အားေပးေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ရွီက်င့္ဖိန္က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္ဖုန္းေၾကာင့္ လူေသေက်အနာတရျဖစ္မႈႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆံုးရႈံးမႈ ဆိုးရြားစြာ ခံခဲ့ရျခင္းကို သိရွိရေၾကာင္း၊ မိမိအေနႏွင့္ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား နစ္သိမ့္အားေပးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါေၾကာင္း၊ သမၼတမာစကိုႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ေဘးသင့္ရာေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ကို ေက်ာ္လႊားျပီး ၄င္းတို႔ ၏ ေနအိမ္မ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္အား တတ္ႏိုင္သမွ် ေထာက္ပံ႔ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။