တရုတ္ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသျပပြဲကို က်င္းပေတာ့မည္

(GMT+08:00)2022-11-04 17:00:27  

၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသျပပြဲကို  ယခုလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ က်ဴးဟိုင္ျမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ YY-20 ၊ Y-20 စသည္႔ေလယာဥ္မ်ားႏွင္႔ ပါးယီ အလွျပပ်ံသန္းမႈအဖြဲ႔တို႔သည္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသျပပြဲက်င္းပရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီး ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုအၾကိမ္ျပပြဲတြင္ ပရိသတ္ မ်ားသည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပသမည္႔ တရုတ္အာကာသစခန္း ပံုတူကို ၾကည္႔ရႈႏုိင္ၿပီး အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား၏ အာကာသပတ္လမ္းေၾကာင္းကဘဝကို ခံစားႏိုင္ရံုသာမက ပထမဆံုး အၾကိမ္ ျပသေသာ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္ ေမာင္းသူမဲ့ တိုက္ခုိက္ေရးယာဥ္ စသည္႔ လက္နက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း အနီးကပ္ ၾကည္႔ရႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။