တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္နိုင္ငံ တံခါးဖြင့္ေရးဆိုင္ရာ အသံ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-11-04 22:41:16  

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပခဲ့ သည့္ေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ႏိုင္ငံတကာဝယ္ယူေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တင္ေရး၊ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး၊ တံခါးဖြင့္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ပလက္ေဖာင္းမ်ား ျဖစ္တည္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအႀကိမ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က ဗီဒီယိုအသြင္ပံုစံျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား တရုတ္ေစ်းကြက္ႀကီး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား စနစ္ပံုစံတံခါးဖြင့္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရိႈင္းေစေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၄ ႀကိမ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က တံခါးဖြင့္ေရး တိုးခ်ဲ႕ ျပဳလုပ္ရန္ အေလးေထားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးရရွိ ေစရန္ အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းၿပီး ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ရန္ ပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၄ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ကုန္ပစၥည္း သစ္၊ နည္းပညာသစ္သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္သည္ ကမၻာ့သုိ႔ သို႔မဟုတ္ တရုတ္ႏိုင္ငံျပည္မႀကီးသုိ႔ မထမဆံုးအႀကိမ္ ျပသခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည့္ အေရာင္အဝယ္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၂.၃ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့ကာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တင္ေရးႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးစက္ ျဖစ္လာပါသည္။

ယေန႔ က်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တံခါးဖြင့္ေရးကို တစ္ဆင့္တက္တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္ အသံကို ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပိုးလမ္းမႀကီး E-commerce ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး Belt and Road အရည္အေသြးျမင့္စြာ အတူတကြတည္ေဆာက္ဖို႔ တြန္းအားေပးရန္၊ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ျမွင့္တင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးၿပီး ဟုိင္နန္လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဆိပ္ကမ္း အလ်င္အျမန္ တည္ေဆာက္ ရန္၊ တစ္ကမၻာလံုး မူတည္သည့္ စံႏႈန္းျမင့္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစု အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ခိုင္မာစြာ ေထာက္ခံ ကူညီကာ လူသားကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးရန္ ပန္ၾကားခဲ့ ပါသည္။