အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးျပပြဲကို ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-11-03 20:46:04  

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးျပပြဲကို ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္၊ စပိန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသ ၁၀ ေက်ာ္မွ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၀၀ေက်ာ္ တို႔ပါဝင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အမ်ိဳးအစား ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။