ပန္းခ်ီဆရာသည္ ႏွလုံးသားကို ေႏြးေထြးေစမည့္ ဗီဒီယုိမ်ားစုေဆာင္းၿပီး ပန္းခ်ီကား ဖန္တီးၿပီးေနာက္ ေရပန္းစားလာခဲ့သည္

(GMT+08:00)2022-11-03 20:44:17  

QiuJinpeng သည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး က်ီလင္ျပည္နယ္ က်ီလင္ ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူအႏုပညာျပတိုက္က ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သူသည္ ဘဝတြင္ ႏွလုံးသားကို ေႏြးေထြးေစမည့္ ဗီဒီယိုမ်ား၏ အခုိက္အတန္႔ကို ပန္းခ်ီျဖင့္ ေရးဆြဲဖန္တီးခဲ့သည္။ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွား ေစခဲ့သည္။ ဘဝက မွတ္တမ္းတင္ရက်ိဳး နပ္ပါတယ္၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈနဲ႔ ေႏြးေထြးမႈကို ေပးစြမ္း ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း QiuJinpeng က ေျပာၾကားသည္။