"ေရာင္စုံနဂါး" အကဟာ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈကို ေပ်ာ္ေမြ႕ေစတယ္

(GMT+08:00)2022-11-03 20:09:35  

ေလာေလာဆယ္ႏွစ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္ရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈနဲ႕အတူ ျပည္သူမ်ားစုေဝးရာတစ္ဝိုက္မွာ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္နိုင္တဲ့ေနရာေတြလည္း ပိုမ်ားလာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဆန္းတုန္းျပည္နယ္ ဟုိဇယ္ၿမိဳ႕ကြၽင္းခ်င္ခရိုင္မွာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစားစင္တာေတြ၊ အားကစားပန္းၿခံေတြ၊ အိမ္ကေန ၁၅ မိနစ္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေရာက္ႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ရာေနရာဝိုင္းေတြ၊ အားကစားသင္တန္းေတြကို တက္ႂကြစြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

နံနက္ေစာေစာမွာ အရပ္သူအရပ္သားေတြက ေရာင္စုံနဂါးမ်ားနဲ႕က်န္းမာေရးေလက်င့္ၾကၿပီး  ရင္ျပင္ေပၚရွိ လွပတဲ့ရႈခင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။