ပိုင္ေဟာ့ထန္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ၏ နံပါတ္ (၁၁) စက္အုပ္စု တရားဝင္ လည္ပတ္

(GMT+08:00)2022-11-03 20:17:02  

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္း ၆ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ကမာၻေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ အႀကီးဆုံးေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ ပိုင္ေဟာ့ထန္းေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ (Baihetan Dam) ၏ နံပါတ္ (၁၁) စက္အုပ္စုကို ၇၂ နာရီ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ျပီး တရားဝင္ လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။  နံပါတ္ (၁၁) စက္အုပ္စု သည္ စက္တစ္လံုး စက္တပ္ဆင္မႈပမာဏ ကီလိုဝပ္ ၁ သန္းရွိၿပီး လက္ရွိကမၻာေပၚတြင္ စက္တစ္လံုး စက္တပ္ဆင္မႈပမာဏ အၾကီးဆံုးေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္အုပ္စုျဖစ္ပါသည္။

ပိုင္ေဟာ့ထန္းေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီခြၽမ္ျပည္နယ္ နင္နန္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္က်ားခ႐ိုင္တို႔ ထိစပ္ရာ က်င္းရွားျမစ္ေၾကာင္းေပၚတြင္တည္ရွိျပီး စုစုေပါင္းစက္တပ္ဆင္မႈပမာဏ ကီလိုဝပ္ ၁၆ သန္းရွိပါသည္။ အျပည့္အဝ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးပါက ျမစ္က်ဥ္းသုံးသြယ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ (Three Gorges Dam) ၿပီးရင္ ကမာၻ႔ဒုတိယအႀကီးဆုံး ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရွည္ ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ၆၂.၄၄၃ ဘီလီယံကီလိုဝပ္နာရီသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ စံေက်ာက္မီးေသြးတန္ခ်ိန္ ၁၉.၆၈ သန္းေခြၽတာႏိုင္ၿပီး၊ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လႊတ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၅၂သန္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။