တ႐ုတ္-လာအို မီးရထားကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဘူတာရံုမ်ားအားလံုး ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00)2022-11-03 20:33:20  

လာအိုႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ မီးရထားဘူတာရံု MuongSai တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစတင္ၿပီး ယင္းသို႔ျဖင္႔ တ႐ုတ္-လာအိုမီးရထား ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဘူတာရံုမ်ားအားလံုး ဖြင္႔လွစ္ေနၿပီျဖစ္ကာ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးပမာဏ တိုးမ်ားလာရန္ ခိုင္မာေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်ေပးသည္။ 

တ႐ုတ္-လာအိုမီးရထားဘူတာရံု MuongSai တြင္ ကြန္တိန္နာပို႔ေဆာင္ျခင္းကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ၿပီး စတင္ဖြင္႔လွစ္ၿပီးေနာက္ ကနဦးပိုင္းတြင္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္စည္မ်ားကို အဓိကထားပို႔ေဆာင္ၿပီး သတၱဳ႐ိုင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။

တ႐ုတ္-လာအိုမီးရထားလမ္းသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က အျပည္႔အဝ လည္ပတ္ခဲ႔ၿပီး ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တ႐ုတ္-လာအိုမီးရထားလမ္း လာအိုပိုင္းတြင္ ကုန္စည္ တန္ခ်ိန္ ၁.၇၁၈၃ သန္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿပီး ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ ပမာဏ လစဥ္ ပ်မ္းမွ် တိုးႏႈန္းမွာ ၁၇.၀၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။