ရွင္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ ထ်န္းကြန္းအာကာသခရီးစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆီယံလူငယ္မ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးဖလွယ္

(GMT+08:00)2022-11-02 15:56:45  

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထ်န္းကြန္းအာကာသစခန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္႔ ရွင္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴးတို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားႏွင္႔ ဗီဒီယိုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ယခုအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ တရုတ္-အာဆီယံစင္တာႏွင္႔ World Affairs စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးဌာနမ်ားမွ ပူးတြဲၾကီးမွဴး က်င္းပျပီး ပီကင္းျမိဳ႕တြင္ အဓိကက်င္းပရာေနရာထားရွိကာ ဘရူႏိုင္း၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏွင္႔ ဗီယက္နမ္စေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပရာေနရာခဲြဲမ်ား ထားရွိခဲ႔သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ေမးခြန္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာ ေမးျမန္းကာ အာကာသယာဥ္မႉးခ်င္တုန္း၊ လ်ဴယန္ႏွင့္ ဆုိက္ရႈခ်ယ္တို႔ သုံးဦးက ၎တို႔ကို စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ အာကာသထဲတြင္ မည္သည္႔အလုပ္သည္ အခက္ခဲဆံုး ျဖစ္သနည္းဟူေသာေမခြန္းကို ေျဖၾကားရာတြင္ လ်ဴယန္က မေမ႔ႏိုင္ဖြယ္ရာသည္ အာကာသယာဥ္မွ အျပင္ထြက္ခြာမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။