ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၃၁ ၾကိမ္ေျမာက္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္စီအစည္းေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-11-02 15:58:35  

ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(LAS) ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေကာင္စီအစည္းေဝး၏ အလွည္႔က် ဥကၠ႒ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား သမၼတ Tebboune ထံ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ႔ျပီး ၃၁ ၾကိမ္ေျမာက္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေကာင္စီအစည္းေဝးကို အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

      ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ေရရွည္အားေကာင္းေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔          အတူ ေခတ္သစ္ တရုတ္-အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္းကို လက္တြဲတည္ေထာင္ျပီး တရုတ္-အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားေကာင္းမြန္ေသာ အနတ္ဂတ္ကို ဖန္တီးကာ ကမၻာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ တိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ရန္ လက္တြဲၾကိဳးပမ္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။