ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာဘတ္ဇ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

(GMT+08:00)2022-11-02 17:19:40  

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္လာေရာက္လည္ပတ္ေနသည့္ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာဘတ္ဇ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ အေရးႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တံခါးဖြင့္မူဝါဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးၿပီး ပါကစၥတန္ အပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ဆက္လက္ေပးေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွာဘတ္ဇ္က ပါကစၥတန္-တ႐ုတ္ all-weather မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို နက္ရႈိင္းေစျခင္းသည္ ပါကစၥတန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး အလႊာေပါင္းစံုတုိ႔၏ သေဘာတူညီမႈလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါကစၥတန္၏ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အဖိုးတန္ အကူအညီေပးၿပီး ပါကစၥတန္ ေရႀကီးမႈဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရက္ေရာသည့္ ကူညီမႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။