လီေခ့ခ်န္သည္ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္(ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား)ေကာင္စီ ၂၁ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကိုၾကီးမွဴး က်င္းပမည္

(GMT+08:00)2022-11-01 13:08:44  

ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ (ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား)ေကာင္စီ၏ ၂၁ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗီဒီယို ပံုစံျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ့ခ်န္သည္ ပီကင္းျမိဳ႕တြင္ ယင္းအစည္းအေဝးကို ၾကီးမွဴးက်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ၊ ေလ့လာသူ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွန္ဟိုင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စက္မႈကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအာရွပစိဖိတ္ စီးပြားေရး လူမႈေရး ေကာ္မရွင္(ESCAP)စသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။