ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ လူ႔အခြင္႔အေရးျပႆနာကိုအသံုးျပဳၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို နာမည္ဖ်က္လုပ္ရပ္ ျပဳလုပ္၊ ကုလသမဂၢ ညီလာခံတြင္ တ႐ုတ္ ကန္႔ကြက္

(GMT+08:00)2022-11-01 14:48:12  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ၇၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ညီလာခံ SOCHUM တြင္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို နာမည္ဖ်က္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ႔ျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႐ုတ္အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ယာယီ ကိုယ္စားလွယ္ Dai Bing သည္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕အေနႏွင္႔ ေခါင္းမာၿပီး SOCHUM ပလက္ေဖါင္းကို အလဲြသံုးကာ အသိုင္းအဝိုင္းငယ္ကို ဖဲြ႕စည္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကို လံႈ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင္႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို နာမည္ဖ်က္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ႔ျခင္း စသည္႔လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ ခဲ႔သည္။

        ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔က မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီး လူ႔အခြင္႔အေရးကို ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအျဖစ္ သေဘာထားျခင္း၊ စံႏႈန္းႏွစ္မ်ဳိးက်င္႔သံုးျခင္း၊ လူ႔အခြင္႔အေရးျပႆနာကို အသံုးျပဳၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ကန္႔ကြက္သည္႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ေအာင္က်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ခ်ီးက်ဴးၾကေၾကာင္း၊ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား မည္မွ်ပင္ အပုပ္ခ်သည္ျဖစ္ေစ ရံႈးနိမ့္မွာေသခ်ာေၾကာင္း တ႐ုတ္ဘက္က ဆိုသည္။