ရွီက်င့္ဖိန္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ရွိ ေကဘယ္ႀကိဳးတံတားၿပိဳက်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အိႏၵိယသမၼတ မူရ္မူႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မုိဒီတို႔အား ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-11-01 20:02:59  

ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ရွိ ေကဘယ္ႀကိဳးတံတားၿပိဳက်မႈတြင္ ႀကီးမားေသာလူေသေက်ဒဏ္ရာရရွိမႈျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အိႏၵိယ သမၼတ မူရ္မူ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီတို႔ထံ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။

      ရွီက်င့္ဖိန္က အိႏၵိယႏိုင္ငံဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ရွိ ေကဘယ္ႀကိဳးတံတားၿပိဳက်ၿပီး အေသအေပ်ာက္မ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားျခင္းကိုသိရွိရေၾကာင္း၊ မိမိသည္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေသဆံုးသူမ်ား အတြက္ ေလးနက္စြာ ဝမ္းနည္းမိၿပီး ေသဆံုးသူမ်ား၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္အားေပးေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။

      ထိုေန႔တြင္ပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္က မိုဒီထံဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။