တရုတ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေအာင္ျမင္မႈႏွင္႔ တရုတ္-ပါကစၥတန္ ဆက္ဆံေရးကို ပါကစၥတန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ျမင့္မားစြာ ခ်ီးက်ဴးျခင္းအေပၚ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အင္မတန္ ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00)2022-11-01 14:49:38  

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းသည္ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးလွည္႔လည္မည္႔ ပါကစၥတန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Shahbaz Sharif သည္ မၾကာမီက တရုတ္မီဒီယာ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ႔ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ တရုတ္-ပါကစၥတန္ ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ တရုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြါးေရးစၾကႍ တည္ေဆာက္ျခင္းကို အလြန္ခ်ီးက်ဴးခဲ႔ျပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံက်င္းပျပီးေနာက္ တရုတ္ခရီးစဥ္အေပၚ ၄င္း၏ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္လိက်န္းက မိမိတုိ႔သည္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Shahbaz Sharif၏ သေဘာထားေဖၚျပခ်က္မ်ားကို အင္မတန္ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က တရုတ္ခရီးစဥ္ကို လြန္စြာအေလးထားျခင္းကို ေဖာ္ျပျပီး အဆင္႔အတန္းျမင္႔မားေသာ တရုတ္-ပါကစၥတန္ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကား ေလးနက္ေသာခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရပါသည္။