ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘရာဇီးသမၼတအျဖစ္ အေရြးခံခဲ႔ရေသာ Lula ထံသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-11-01 14:50:21  

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္အေရြးခံခဲ႔ရေသာLuiz Inácio Lula da Silva ထံသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ႔ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ႏွင့္ဘရာဇီးတို႔သည္ ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံၾကီးႏွင္႔ အေရးၾကီးေသာ ထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္ ႏုိင္ငံအေနႏွင္႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ တာဝန္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ႔ေသာ ၄၈ ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ အဆက္ဆက္ႏွင္႔ လူမႈ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔၏ လက္တြဲၾကိဳးပမ္းမႈေအာက္တြင္ တရုတ္-ဘရာဇီးဆက္ဆံေရးသည္ ေရရွည္တိုးတက္မႈရရွိခဲ႔ျပီး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈလည္း မ်ားစြာရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ တရုတ္-ဘရာဇီးဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈကို လြန္စြာအေလးထားျပီး သမၼတLulaႏွင္႔အတူ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းကာ တရုတ္-ဘရာဇီး ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို အဆင့္သစ္သုိ႔ တက္လွမ္းရန္ တြန္းအားေပးျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။