တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာကာသစခန္းသည္ လူသားအားလုံးအတြက္ အာကာသစခန္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-11-01 13:07:44  

ပီကင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေန ၃နာရီ ၃၇ မိနစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအာကာသစခန္းမွ တတိယအႀကီးဆံုးေသာအပိုင္းျဖစ္သည့္ Mengtian စမ္းသပ္မႈ ေမာ္ဂ်ဴးကို လႊတ္တင္ခဲ့သည္။ ၈ မိနစ္ခန႔္အၾကာတြင္ Mengtian စမ္းသပ္မႈ module ကို ဒုံးပ်ံမွ ေအာင္ျမင္စြာခြဲထြက္ၿပီး ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္သြားကာ လႊတ္တင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တ႐ုတ္အာကာသစခန္းသည္ "အခန္းႏွစ္ခန္း" မွ "အခန္းသုံးခန္း" သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး "T" ပံုစံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို ၿပီးေျမာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ပတ္လမ္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးဆုံးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တ႐ုတ္အာကာသယာဥ္မႉးမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးၾကား အသြားအျပန္ခရီး၊ အာကာသစခန္းမွ ထြက္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းစသည့္ အဓိကနည္းပညာမ်ားစြာကို ကြၽမ္းက်င္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာကာသစခန္းသည္ သမိုင္းတြင္ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ယင္းပေရာဂ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအားလုံးသို႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္း ၂၃ခုမွ ပေရာဂ်က္ ၉ခုသည္ တ႐ုတ္အာကာသစခန္း သိပၸံစမ္းသပ္မႈအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ပထမအသုတ္ ပေရာဂ်က္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အာကာသသည္ လူသားအားလုံးပိုင္ဆိုင္ၿပီး လူသားအားလုံးကို အက်ိဳးျပဳ သင့္သည္။ မၾကာမီကာလအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္အာကာသစခန္းသည္ လူသားအားလုံး အတူတကြ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာရန္ "အိမ္သစ္" ျဖစ္လာမည္ဟု ယုံၾကည္ ပါသည္။ ဤတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအာကာသယာဥ္မႉးမ်ားသည္ လူသားမ်ား အတြက္ စၾကဝဠာ၏ နက္နဲေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ လူသားမ်ား အာကာသကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသုံးျပဳမႈ ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။