ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ငုယင္ဖူေထ်ာင္ (Nguyen Phu Trong) အား တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ကို ခ်ီးျမွင့္

(GMT+08:00)2022-11-01 14:51:06  

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပီကင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ အခမ္းအနားကို က်င္းပၿပီး ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ငုယင္ဖူေထ်ာင္ (Nguyen Phu Trong) အား တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ကို ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားမွ အေဆြေတာ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ား အေပၚ ခ်စ္ၾကည္ေရးသံေယာဇဥ္ကို ေဖာ္ျပေၾကာင္း၊ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ရဲေဘာ္ညီအစ္ကို နက္ရႈိင္းေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း၊ ႏွစ္ပါတီႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား အၾကား သာယာေသာအနာဂတ္ကို အတူတကြဖန္တီးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က တရုတ္-ဗီယက္နမ္ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ရဲေဘာ္ေကာင္း၊ မိတ္ဖက္ေကာင္း ျဖစ္ၾကၿပီး လူသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီတည္ေဆာက္ေရးခရီးစဥ္ကို တြန္းအားေပးရာတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ အေဆြေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အတူ ေမာ္စီတုန္း၊ ဟိုခ်ီမင္း အပါအဝင္ ႏွစ္ပါတီ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ဖန္တီးျပဳစုေသာ အစဥ္အလာခ်စ္ၾကည္ေရးကို လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိရန္ အတူတကြလမ္းညႊန္ေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ငုယင္ဖူေထ်ာင္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ကို လက္ခံရရွိျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ခ်ီတက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္-တရုတ္ ရဲေဘာ္ညီအစ္ကို ခင္မင္းရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈကို အဆက္မျပတ္ ခိုင္ၿမဲနက္ရိႈင္းေစကာ ပိုမိုသာယာေသာ အနာဂတ္ကို အတူတကြ ဖန္တီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအဓြန္႔ရွည္ပါေစ၊ ရဲေဘာ္ညီအစ္ကို ျဖစ္သည့္ဗီယက္နမ္-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံမႈ၏ စံနမူနာ အျမဲျဖစ္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။