အာကာသစခန္း Mengtian စမ္းသပ္ခန္းလႊတ္တင္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ

(GMT+08:00)2022-10-31 17:12:44  

      ပီကင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေန ၃နာရီ၃၇မိနစ္တြင္္ အာကာသစခန္း Mengtian စမ္းသပ္ခန္းကို တင္ေဆာင္လာေသာ Long March 5B Yao-4 ဒုံးပ်ံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝင္ခ်န္းအာကာသလႊတ္တင္ေရးစခန္း၌ လႊတ္တင္ခဲ့ၿပီး ၈ မိနစ္ခန႔္ အၾကာတြင္ Mengtian စမ္းသပ္ခန္းႏွင့္ ဒုံးပ်ံတို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲထြက္ၿပီး ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ တိက်စြာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္တင္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။