အာကာသစခန္း Mengtian စမ္းသပ္ခန္း မၾကာမီတြင္ လႊတ္တင္ေတာ႔မည္၊ အာကာသႏွင္႔ ေျမျပင္မွ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနၿပီ

(GMT+08:00)2022-10-31 17:21:51  

       တ႐ုတ္ အာကာသစခန္းမွ တတိယအႀကီးဆံုးေသာအပိုင္းျဖစ္သည္႔ Mengtian စမ္းသပ္ခန္းကို လႊတ္တင္ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။ ေျမျပင္ေပၚက နည္းပညာရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင္႔ အာကာသထဲတြင္ရွိေနေသာ ရွင္က်ိဳး အမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴးတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေလ႔က်င္႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ပ်ံသန္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕သည္လည္း အေစာပိုင္းက တပ္ဆင္ဖဲြ႕စည္းလာေသာ အာကာသ စခန္းကို အဆင္႔ညွိထိန္းခ်ဳပ္သျဖင္႔ အာကာသႏွင္႔ ေျမျပင္မွ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္သင္႔ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအႀကိမ္ Mengtian စမ္းသပ္ခန္းႏွင္႔ အာကာသစခန္း  ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ တ႐ုတ္အာကာသစခန္းေပၚတြင္ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား ေနထိုင္စဥ္ အေတာအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္အာကာသခ်ိတ္ဆက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။