က်န္းရွီးျပည္နယ္ ဖူက်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ နန္ဖုန္းေထ်ာက္ႏိုအကကို ျပသ

(GMT+08:00)2022-10-30 16:51:46  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်န္းရွီးျပည္နယ္ ဖူက်ိဳးျမိဳ႕ နန္ဖုန္းခရိုင္ ရွီယုိေက်းရြာရွိ ႏိုရွိန္ဘုရားေက်ာင္းအေရွ႕တြင္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ နန္ဖုန္းေထ်ာက္ႏိုအကကို ေဖ်ာ္ေျဖေနျပီး ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားက ၾကည့္ရႈေနၾကသည္။ နန္ဖုန္းႏိုအကသည္ ပထမအသုတ္ တရုတ္ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္ျပီး သမိုင္းေၾကာင္း ႏွစ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ တရုတ္ရုိးရာအက၏သက္ရွိရုပ္ၾကြင္းဟုလူသိမ်ားသည္