ဒံုးပ်ံအပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေလယာဥ္ ၁၅ စင္းတို႔သည္ နန္ကင္းအာကာသႏွင္႔ ေလေၾကာင္းတကၠသိုလ္၌ အေျခခ်

(GMT+08:00)2022-10-30 16:42:24  

 ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ နန္ကင္းအာကာသႏွင္႔ ေလေၾကာင္းတကၠသိုလ္၌ Qizhi-Yufeng အႀကီးစားပစၥည္းအေျခခ် အခမ္းအနား၊ အာကာသႏွင္႔ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာပညာေပးေရးႏွင္႔  ေလ႔က်င္႔ေရးစခန္းဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနား ကို က်င္းပခဲ႔သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားကုိေထာက္ပံ့ကူညီၿပီး အေမရိကန္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္႔

MiG အမွတ္ ၁၅ တိုက္ေလယာဥ္၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္သည္႔ ပထမဆံုးေလယာဥ္ျဖစ္သည္႔ Chujiao အမွတ္ ၅ ေလယာဥ္၊ ပထမဆံုးေသာ ပစ္မွတ္ ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္ျဖစ္သည္႔ Changkong အမွတ္ ၁ ေလယာဥ္ႏွင္႔
Long March အမွတ္ ၄ သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံ စသည္႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေလယာဥ္စုစုေပါင္း ၁၅ စင္းတို႔သည္ တရားဝင္ အေျခခ်ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။