စီခၽြမ္းျပည္နယ္၏ ပထမဆံုး တရုတ္-လာအိုလမ္းေၾကာင္းကေနတစ္ဆင့္ တရုတ္ယြမ္ေငြႏွင္႔ စာရင္းရွင္းေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရထား ထြက္ခြာ

(GMT+08:00)2022-10-29 14:52:09  

   ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ မိုးလင္းပိုင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ယာအန္းၿမိဳ႕ ထုတ္လုပ္ေသာ sepiolite ကို သယ္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ရထားတစ္စီးသည္ ခ်န္တူးၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ႔ၿပီး အျမန္ဆံုး ၇၂ နာရီအတြင္း လာအိုႏိုင္ငံ Luang Prabang သို႔ ေရာက္ရိွႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယင္းသည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တရုတ္-လာအိုလမ္းေၾကာင္းကေနတစ္ဆင့္  တရုတ္ယြမ္ေငြႏွင္႔ စာရင္းရွင္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ရထားကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။