တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္သစ္မ်ား ယန္အန္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ

(GMT+08:00)2022-10-29 14:51:33  

  ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရီွက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး တရုတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရိွ ရွန္ရီွးျပည္နယ္ ယန္အန္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ၾကသည္။ ယန္အန္းၿမိဳ႕သည္ တရုတ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အထူးအဓိပၸါယ္ပါရိွၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအတြက္ ပုခက္လဲႊေသာ ေနရာျဖစ္သည္ဟု သေဘာတူၾကသည္။ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံအၿပီး တစ္ပတ္ မျပည့္မီကာလအခ်ိန္အတြင္း စတင္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္သစ္ျဖစ္သည္။

        “ဒီတစ္ေခါက္မွာ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ လာေရာက္ျခင္းဟာ ဗဟိုအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားအေနႏွင္႔ ယန္အန္းေခတ္က တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး အစဥ္အလာေကာင္းႏွင္႔ အက်င္႔ေကာင္းမ်ားကို ဆက္ခံၿပီး ယန္အန္းစိတ္ဓာတ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထြန္းကားရမွာ ျပသဖို႔ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရီွက်င္႔ဖိန္က ဆိုသည္။