ကမၻာ့ ဝန္တင္တန္ခ်ိန္ အႀကီးဆံုး RO-RO သေဘၤာျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးစီး

(GMT+08:00)2022-10-28 15:41:21  

Guangzhou Shipyard International Company Limited က အီတလီ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးသည့္ RO-RO ဇိမ္ခံ သေဘၤာ အမွတ္-၁ကို မၾကာခင္က တရုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္တံုးျပည္နယ္ ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕မွာ ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါသေဘၤာမွာ ကုန္းပတ္ ၁၃လႊာရွိၿပီး အခန္း၅၃၃ခန္းရွိကာ ကားပါကင္ ၅လႊာရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္းဝန္တင္တန္ခ်ိန္ ၇ေသာင္းရွိၿပီး ကမၻာ့ ဝန္တင္တန္ခ်ိန္ အႀကီးဆံုး RO-RO သေဘၤာ ျဖစ္ပါတယ္။