ရီွက်င္႔ဖိန္သည္ အေမရိကန္-တရုတ္ဆက္ဆံေရး ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ႏွစ္ပတ္လည္ ညစာစားပဲြသို႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-10-28 15:43:39  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရီွက်င္႔ဖိန္သည္ အေမရိကန္-တရုတ္ ဆက္ဆံေရး ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဆုခ်ီးျမွင္႔ပဲြႏွင့္ ညစာစားပဲြသို႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။

ရီွက်င္႔ဖိန္သည္ အေမရိကန္-တရုတ္ဆက္ဆံေရး ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖဲြ႔ ဒုဥကၠ႒၊ အန္တာအုပ္စု ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖဲြ႔ ဥကၠ႒ အယ္ဗင္-ဂရင္ဘာဂ္ ဆုခ်ီးျမွင္႔ခံရျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ျပဳၿပီး ေကာ္မတီႏွင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တက္ၾကြစြာ တြန္းအားေပးခဲ႔ျခင္းကို ခ်ီးက်ဴး ခဲ႔သည္။

အေမရိကန္-တရုတ္ ဆက္ဆံေရး ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီႏွင္႔ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈကို အာရံုစိုက္ၾကေသာ အလႊာေပါင္းစံုတို႔အေနႏွင္႔ တက္ၾကြေသာဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ တည္ၿငိမ္ေစေရး အတြက္ အက်ဳိးျပဳစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ရီွက်င္႔ဖိန္က ေဖာ္ျပသည္။

ထိုေန႔တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ဳိး-ဘိုင္ဒန္သည္လည္း အေမရိကန္-တရုတ္ ဆက္ဆံေရး ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ႏွစ္ပတ္လည္ ဆုခ်ီးျမွင္႔ပဲြႏွင့္ ညစာစားပဲြသို႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။