ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ အျမဲတမ္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဦးေဆာင္ျပီး ယန္အန္ ေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ားကို ဂါရဝျပဳရန္ ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ယန္အန္ျမိဳ႔သို႔ ခရီးလွည္႔လည္

(GMT+08:00)2022-10-28 15:42:57  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ လီခ်န္၊ ေက်ာ႔ေလၾကည္၊ ဝမ္ဟုနင္၊ ဆိုက္ခ်ီ၊ တင္ေရႊရွမ္ႏွင္႔ လီရွီး တို႔ကို ဦးေဆာင္ျပီး ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ယန္အန္ျမိဳ႔ရွိ ယန္အန္ ေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ အဆိုပါ အျမဲတမ္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သတၱမၾကိမ္ေျမာက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပခဲ႔ရာ ေနရာႏွင္႔ ေမာ္စီတံုး၏ ေနအိမ္ေဟာင္း အပါအဝင္ ေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ဂါရဝျပဳျပီး ယန္အန္ ေတာ္လွန္ေရး အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္တြင္ “မြန္ျမတ္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း—တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၏ ယန္အန္ျမိဳ႔ရွိ ၁၃ႏွစ္တာ သမိုင္းျပပြဲ”ကိုလည္း သြားေရာက္ၾကည္႔ရႈခဲ႔ၾကေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။