ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တရုတ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္

(GMT+08:00)2022-10-27 15:11:13  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ့ခ်န္ ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Mian Muhammad Shehbaz Sharifသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က ၄င္းမွာ Mian Muhammad Shehbaz Sharifသည္ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရုတ္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္-ပါကစၥတန္ႏွစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူး ဆက္ဆံေရး အရွိန္ကို ထိန္းသိမ္းေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Mian Muhammad Shehbaz Sharif သည္လည္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ပထမအသုတ္ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္-ပါကစၥတန္အၾကား တစ္မူထူးျခားသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈကို ျပဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Mian Muhammad Shehbaz Sharif ၏ တရုတ္ခရီးစဥ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး၊ အတူတကြ အေလးထားၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ နက္ရိႈင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္မည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္-ပါကစၥတန္ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ လမ္းျပေျမပံုကို အတူတကြ ေရးဆြဲခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ယခုအႀကိမ္ခရီးစဥ္ကို အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္ ယူၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထာဝရ အဆင့္ျမင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို တစ္ဆင့္တက္ တြန္းအားေပးရန္၊ ေခတ္သစ္တြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးေသာ တရုတ္-ပါကစၥတန္ ကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တရားမွ်တမႈကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။