ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၇၅၈ ကို စိန္ေခၚ၍မရသလို တ႐ုတ္ျပည္တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူကိုလည္း ယိမ္းယိုင္၍ မရေၾကာင္း တရုတ္နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနဆို

(GMT+08:00)2022-10-26 16:02:29  

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၇၅၈ သည္ ထုိင္ဝမ္အဆင္႔ ေနရာေရးရာကို မေျဖရွင္းေသးဟု ယုတၱိမတန္ေျပာဆိုခ်က္ကို အေမရိကန္ အင္အားအခ်ိဳ႔မွ သတင္းျဖန္႔ျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၇၅၈ ကို စိန္ေခၚ၍မရ သလုိ တ႐ုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူကိုလည္း ယိမ္းယိုင္၍မရေၾကာင္း ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရသည္။

၁၉၇၁ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ၂၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္ အျပတ္အသတ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၇၅၈ကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္ဝင္ပင္က ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။