အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ရန္ ခက္ခဲ ေရရွည္ေသာ တုိက္ပဲြ ေအာင္ပဲြရေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္ရြက္ရမည္

(GMT+08:00)2022-10-25 14:19:39  

    ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္္မတီ၏ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အစီရင္ခံစာအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေရး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ နုိင္ငံေတာ္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္က်န္႔ရွင္းက အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ရန္ ခက္ခဲ ေရရွည္ေသာ တုိက္ပဲြ ေအာင္ပဲြရေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိ မလုိက္စားရဲျခင္း၊ အဂတိ လုိက္စား၍ မရျခင္း၊ အဂတိ လုိက္စားခ်င္မႈ မရွိျခင္းအား တစ္သားတည္း အားျဖည္႔ ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ အုပ္စုမ်ားနွင္႔ အာဏာပုိင္ အုပ္စုမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္နွင္႔ ေျပာပုိင္ခြင္႔ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစဖုိ႔ ပုိမုိ အေလးထား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ေဘးနားရွိ အဂတိ လုိက္စားသူမ်ားကုိ အားျဖည္႔ အေရးယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိ လုိက္စားျခင္း ျဖစ္ပြားမႈကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္ေသာ စနစ္မ်ား ပုိမုိ ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္ေအာင္ ပုိမုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။