ကမၻာ့နည္းပညာျပိဳင္ပြဲ အထူးျပိဳင္ပြဲ ဆြစ္ဇာလန္ဇုန္တြင္ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ေရႊတံဆိပ္၄ခုရရွိ

(GMT+08:00)2022-10-25 14:37:25  

ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကမၻာ့နည္းပညာျပိဳင္ပြဲ အထူးျပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ၿပိဳင္ပဲြဇုန္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျပိဳင္ပြဲသည္ ဆြစ္ဇာလန္ ဘန္လ္နီျမိဳ႔တြင္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပီး တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဆြစ္ဇာလန္ျပိဳင္ပြဲဇုန္တြင္ ေရႊတံဆိပ္ ၄ခုႏွင့္ ထူးခြ်န္ဆု ၂ခုကို ရရွိေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔သည္ ဆြစ္ဇာလန္ျပိဳင္ပြဲဇုန္မွ လက္ခံက်င္းပေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ထုတ္လုပ္မႈ၊ တိက်ေသာသစ္သားလုပ္ငန္း၊ သစ္သားလုပ္ငန္း၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာနည္းပညာ၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းနည္းပညာႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာ စေသာ ျပိဳင္ပြဲ ၆ခုတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့နည္းပညာျပိဳင္ပြဲကုိ “ကမၻာ့နည္းပညာအိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲ”ဟု ေခၚျပီး ယင္းျပိဳင္ပြဲ၏ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္သည္ ယေန႔ေခတ္ အလုပ္စြမ္းရည္ တိုးတက္မႈ၏ ကမၻာ့ေရွ႕တန္းအဆင့္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။