ကုလသမဂၢ၏ အခန္းက႑သည္ အစားထိုး၍ မရ ဟု တ႐ုတ္ဆို

(GMT+08:00)2022-10-25 14:23:52  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔သည္ ကုလသမဂၢေန႔ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၇၇ ႏွစ္က ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တရားဝင္ အာဏာတည္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ တည္ေထာင္ျခင္းကို ေၾကညာခဲ့ကာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခန္းက႑သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဝမ္ဝင္ပင္က ကမာၻေပၚတြင္ အက်ယ္ျပန႔္ဆုံး၊ ကိုယ္စားအျပဳႏိုင္ဆုံးႏွင့္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ အရွိဆုံးေသာ အစိုးရခ်င္း ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ကုလသမဂၢသည္ ႏိုင္ငံစုံဝါဒ တြန္းအားေပးေရးကုိ စဲြကုိင္ၿပီး၊ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အစားထိုး၍မရေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။